Αντιγραφή CD-R/DVD-R

 

 Η διαδικασία για την εγγραφή και αντιγραφή CD-R/DVD-R είναι η εξής:

Ένα άδειο CD είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να διαβαστεί από ένα τυπικό CD-Player και από οποιοδήποτε οδηγό CD-ROM. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εγγραφή και αντιγραφή της ψηφιακής πληροφορίας είναι αρκετά διαφορετικός. Από την πάνω και κάτω πλευρά, τα βιομηχανικά αντίγραφα είναι παρόμοια με τους δίσκους CD-ROMs. Εκεί που διαφέρουν, είναι ως προς το περιεχόμενο. Το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο κατώτερο πολυανθρακικό υπόστρωμα και στην ανώτερη λακαριστή επίστρωση. Στους βιομηχανικούς δίσκους που αντιγράφονται, οι πληροφορίες κωδικοποιούνται με πρεσάρισμα, που τυπώνει τις κοιλότητες και τις νησίδες απευθείας πάνω στο υπόστρωμα. Η πλευρά που περιέχει τις πληροφορίες, επιμεταλλώνεται και στη συνέχεια περνάει η βαφή λάκας, για να προστατεύει το μέταλλο από πιθανή διάβρωση.

Οι δίσκοι CD-ROM είναι και αυτοί πολυαθρακικοί στην κάτω πλευρά. Όμως το υπόστρωμα καλουπώνεται με το αυλάκι ενός σπιράλ οδηγού και όχι με το απευθείας πρεσάρισμα των βαθουλωμάτων και νησίδων. Αυτή η πλευρά στη συνέχεια επιστρώνεται με μια οργανική βαφή. Έπειτα ακολουθεί η ανακλαστική επιφάνεια από χρυσό ή ασήμι. Και εδώ στο τελευταίο στάδιο έχουμε το λακάρισμα για προστασία της μεταλλικής επιφάνειας.

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή και αντιγραφή CD-R/DVD-R, η δέσμη της ακτίνας laser ακολουθεί μια σπιράλ διαδρομή, καίγοντας την επιφάνεια με τη βαφή. Εκεί που το laser “χτυπά” τη βαφή, σχηματίζεται κάτι ανάλογο με την κοιλότητα που συναντάμε και στους βιομηχανικούς δίσκους. Στην ουσία, η ακτίνα του laser αντιδρά με τη φωτοευαίσθητη βαφή, κάνοντάς την να γίνει διαθλαστική σε εκείνο το σημείο. Έτσι, όταν η κεφαλή ανάγνωσης διαβάσει το συγκεκριμένο σημείο, η δέσμη του laser δεν θα επιστρέψει, μεταφράζοντας το αποτελέσμα σε μηδέν. Όσον αφορά τα βιομηχανικά ή τα μουσικά CDs, αυτά δεν έχουν στρώμα βαφής, οπότε η χρήση αλουμινίου ως ανακλαστική επιφάνεια είναι υπεραρκετή.

Είναι δυνατή και απολύτως επιτυχής η εγγραφή και αντιγραφή CD-R/DVD-R με τα δικά σας δεδομένα.
Προτείνεται για πολύ μικρές ποσότητες λόγω κόστους.

 

CD copy
CD copy
Eurodisc Logo

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.Μ.Η.) 121878201000

Πού μπορείτε να μας βρείτε:

Μ. Αλεξάνδρου 76, Αργυρούπολη

210-9943930-31

info@eurodisc.gr

Copyright © 2017 Eurodisc SA. All rights Reserved. Eurodisc eBusiness Team.