Κατασκευή και παραγωγή CD/DVD

 

Η βιομηχανική κατασκευή και παραγωγή CD/DVD δε διαφέρει και πολύ από τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνονταν οι γνωστοί μας δίσκοι βινυλίου. Και εδώ απαιτείται η δημιουργία μιας μεταλλικής μήτρας, η οποία στη συνέχεια πρεσάρει το υλικό του δίσκου και αποτυπώνει τα δεδομένα. Το υλικό των CDs, στο οποίο θα αποτυπωθούν τα δεδομένα αποτελείται από έναν δίσκο πολυανθρακικού υποστρώματος.Το υπόστρωμα αυτό έχει διάμετρο 120 mm και πάχους 1.2 mm. Το DVD όμως αποτελείται απο δύο δισκάκια πάχους 0.6 mm τα οποία κολλάνε μεταξύ τους με την μέθοδο bonding.

Glass Mastering

Πρώτο βήμα για την κατασκευή και παραγωγή των CD/DVD, είναι η δημιουργία της μήτρας (glass master) από τα ψηφιακά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένας γυάλινος δίσκος.Ο δίσκος αυτός είναι επιστρωμένος με μια ειδική φωτοευαίσθητη στρώση.Τα ψηφιακά δεδομένα χαράζονται πάνω στον δίσκο, χρησιμοποιώντας μια υψηλής ισχύος ακτίνα laser. Το laser ελέγχεται από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος με τη σειρά του φροντίζει για τη σωστή μεταφορά των δεδομένων. Αν για κάποιο λόγο υπάρξει σφάλμα κατά τη διαδικασία της δημιουργίας της μήτρας, τότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγραφή. Με το πέρας της διαδικασίας, έχουν αποτυπωθεί στη μήτρα τα ψηφιακά δεδομένα.Τα δεδομένα αυτά έχουν την μορφή των γνωστών μικροσκοπικών νησίδων και κοιλοτήτων. Στην τελευταία φάση επινικελώνονται, για να γίνει ανθεκτική η επιφάνεια κατά τη διαδικασία του πρεσαρίσματος.

 

Replication

Τα αντίγραφα δισκάκια CDs παράγονται με το σφράγισμα της μήτρας στο πολυανθρακικό υλικό. Το οποίο τυπώνει τις κοιλότητες και τις νησίδες στη σωστή τους θέση πάνω στο δίσκο. Έπειτα τα δισκάκια, που είναι διαφανή, επιστρώνοται με ένα λεπτό στρώμα αλουμινίου, για να κάνει την επιφάνεια γυαλιστερή, ώστε να μπορεί να ανακλάται η δέσμη του laser και να διαβάζονται τα δεδομένα. Στο επόμενο στάδιο, περνάει μια βαφή λάκας πάνω από το αλουμίνιο για την προστασία του μετάλλου από πιθανή διάβρωση. Η σωστή επίστρωση της λάκας και η ποιότητά της παίζει καθοριστικό ρόλο και στην εκτύπωση. Τέλος, ακολουθεί η τελική φάση της κατασκευής όπου και ελέγχεται (Scanner).Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του κάθε CD/DVD.

 

Glass Mastering
Κατασκευή CD
CD scanner
Eurodisc Logo

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.Μ.Η.) 121878201000

Πού μπορείτε να μας βρείτε:

Μ. Αλεξάνδρου 76, Αργυρούπολη

210-9943930-31

info@eurodisc.gr

Copyright © 2017 Eurodisc SA. All rights Reserved. Eurodisc eBusiness Team.