Κατασκευή CD/DVD

 

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας που ακολουθείται είναι τα εξής:

Κατασκευάζουμε ένα η περισσότερα μεταλλικά Stampers (αρνητικό) απο το πρωτότυπο CD (master) που θα μας παρέχετε. Τα Stampers αυτά τοποθετούνται σε υψηλής τεχνολογίας μηχανές με καλούπια.

Στην συνέχεια εκχύεται πολυανθρακικό πλαστικό μέσα στο καλούπι υπό υψηλή πίεση όπου και ψύχεται.
Με αυτόν τον τρόπο αποκτά το σχήμα, αλλά και τα δεδομένα απο το εκάστοτε Stamper που έχει τοποθετηθεί στο καλούπι.

Έπειτα ο διάφανος δίσκος με τα δεδομένα επιμεταλλώνεται, βερνικώνεται και ακολουθεί η τελική φάση της κατασκευής όπου ελέγχεται (Scanner).

Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του κάθε CD/DVD.